FANDOM


Ifølge Freud kan oplevelser i barndommer føre til psykiske lidelser senere i livet. Det skyldes for det meste forældrenes overdrevne opdragelse eller mangel på samme. Ifølge mange psykologer har vi alle en eller anden lille psykisk lidelse, men klarer os fint alligevel.

Hvis et barn har en utryg barndom, eller bliver opdraget for strengt af forældrene, kan dette medføre usikkerhed og mangel på selvtillid senere i livet, men også andre mere alvorlige psykiske lidelser kan have rod i disse oplevelser. Mangel på selvtillid kan gøre det svært at engagere sig i en opgave, da man på forhånd ikke tror at man kan løse den, da man ikke tror på sig selv og sin egen evne. Hvis et barn derimod har overbeskyttende forældre, kan dette også være rod til psykiske problemer, da de ikke lærer at være sig selv, og de ikke lærer at håndtere problemer og ubehagelige situationer. Mangel på rammer gennem barndommen, kan føre til svagt overjeg, hvilket betyder at man kan have svært ved at se andres grænser, og se hvad der er rigtigt og forkert. Dette kan medføre store problemer senere i livet, da man kan have svært ved at skældne imellem leg og alvor, og uden en fungerende fornemmelse om hvad der er rigtigt og forkert, kan have svært ved at forholde sig til andre menneskers følelser. Svære psykiske lidelser kan også stamme for de ting, men er for det meste også grundet andre ubehagelige hændelser i barndommen.

Kilder: ”Det ubevidste”