FANDOM


En velkendt psykologisk teori er Freuds psykoanalytiske personlighedsmodel, af nogle bedre kendt som ægget. Ideen er at ens personlighed er delt op i 3 dele – overjeg, jeg og id. Disse dele har hver sin vigtige funktion i hvordan en persons psyke fungerer.
200px-Eggmodel

Overjeg’et et en persons indlærte moraler og normer, og står ubevidst for at man følger disse. Denne del af personlighede opbygges i løbet af den tidlige barndom og de første leveår. Overjeg'et kommer til udtryk gennem en persons samvittighed. Id’et indeholder de primære instinkter og drifter, og skaber et pres med bl.a. seksualdriften og dødsangsten. Især seksualdriften kommer ofte i konflikt med de værdier der er gemt i overjeg'et. Id’et udfører sine funktioner ubevidst Jeg’ets vigtigste funktion er at opretholde en ballance mellem overjeg og id. Det skal sørge for at holde seksualdriften i skak i upassende tidspunkter ved f.eks. at fører energien over i et alternativt tidsfordriv, men sammentidig sørge for at man ikke drukner i moraler og normer så man aldrig kommer videre i livet fordi man simpelthen undgår alle former for konflikt. Det er din bevidste personlighed, der er jeg’et. 

Kilder:

http://da.wikipedia.org/wiki/Personlighedsmodel

Martil Levander, Hanne Hylsberg & Michael Rantzau-Meyer: Anvendt psykologi, udgivet af Systime i 2005

Mogens Brørup, Lene Hauge & Ulrik Lyager Thomsen: Den nye psykologihåndbog, udgivet af Gyldendals Uddannelse i 2006